SITEMAP
  Inte medlem? Klicka här!
Tjejcoachutbildningar

I samarbete med Studieförbundet Bilda har vi haft en tvådagarsutbildning helgen den 16-17 september och har nu ett gäng nya tjejcoacher ute i verksamheten. 

Är du intresserad av att bli tjejcoach i vår verksamhet kontakta Diva på Arbis eller någon av filialerna ute på fritidsgårdarna.