SITEMAP
  Inte medlem? Klicka här!
Metod
Diva är en metod för att skapa mer plats för tjejer på fritidsgårdarna i Linköpings kommun.

Genom att erbjuda:

- trygga mötesplatser med möjlighet att får vara sig själv.
- tjejer i åldern 12-19 år möjligheter att stärkas sin identitet och självkänsla.
-  förutsättningar för tjejer att känna sig delaktiga, ge utrymme till intressen, initiativ och kreativitet.
- göra tjejer medvetna om sin rätt till jämställdhet och frihet.